Textruta:

Lars Gustafsson, i lastmaskinen, och

Leif Karlsson i samspråk under skördearbetet .

Det här är vi  

Ovansjö Foder består av Leif Karlsson samt Lars Gustafsson. Vi bor i Kungsgården och Storvik där vi bedriver växtodling på våra respektive lantbruk. Efter att vi båda upphört med mjölkproduktion har vi valt att satsa på vallodling med inriktning på foder till hästar.

För att kunna bedriva vallodling på ett rationellt sätt har vi valt att satsa på hösilage som enligt vår mening är det framtida systemet för grovfoder till hästar. Vi tar 2 skördar per säsong som pressas till balar med storleken 50*80*120 cm. Balarna plastas in i sträckfilm och lagras fram till leverans.

Vi pressar även halm för strö (vetehalm) som snittas i balarna vilket ger ett mycket lättsamt strömedel.

Havre förmedlas via oss från grannar som odlar spannmål.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mera om vårt foder.

*  *  *  *  *  *

Leif Karlsson

Prästhagens lantbruk, Kungsgården

070-397 33 82

leif.karlsson@x.lrf.se

Lars Gustafsson

Ollars lantbruk,

Storvik

070-545 60 45

 

Textruta: