Textruta:

Grovfodret är hästens viktigaste och naturliga föda.

En häst betar 14-18 timmar per dygn. Hästar får problem om de inte har något grovt i tarmen och om de fastar i 18 timmar får de blödande magsår. Därför är det av största vikt att utfodra ofta med ett bra grovfoder. Men vad ska man välja?

Ett hösilage som är rätt producerat under perfekta väderförhållanden har egentligen inga nackdelar. Möjligtvis kan balarnas vikt vara en nackdel, men det brukar gå att lösa. Om man bara har en eller två hästar så kan nackdelen vara att man inte hinner utfodra slut på balen innan den blir dålig. En öppnad bal håller i 3-4 dagar. I minusgrader på vintern något längre.

Även om det är svårt att få tydlighet i bilderna här så föreställer ändå bilderna nedan:ett bra, (vänster bild) respektive dåligt (höger bild) hösilage.

 

 

 

 

 

 

 

Det finns många förutfattade och meningar om hösilage och ensilage. Ett påstående är att ett blötare ensilage skulle vara skadligt för hästar. Men det finns inget som bekräftar detta. Faktum är att man gjort försök där hästen själv fått välja foder och där det visat sig att de flesta hästar väljer ett blötare ensilage före hö och torrare hösilage. Dessutom är ju bete hästens naturliga föda som vanligtvis har 20% Ts. Nackdelen med hög vattenhalt är enbart hanteringsmässig. Det blir tyngre och det fryser lättare ihop.Hanteringsmässigt och med förutsättningar för bästa kvalitet så bör torrsubstansen (Ts) vara 45%-65%.Tyvärr vill de flesta hästägare ha Ts halter på 70-75%. Kanske för att färgen på hösilaget då mera liknar hö och för det mänskliga ögat ser aptitligare ut. Men tyvärr så finns det mycket större riskk för mögeltillväxt i dessa Ts halter.

En viktig fördel med hösilage är att det inte dammar. Ett torrt hö, även om det är av bra kvalitet, dammar!Damm som hästen drar i sig vid varje utfodring då den borrar ner mulen i hötappen.En annan viktig fördel är att inga näringsämnen försvinner i inplastat hösilage. Hö hanteras mera än hösilage. Man vänder hö flera gånger ute på åkern. Hö är torrt och mera sprött vilket gör att bladen går sönder och hamnar på åkern eller på ladans golv.

 

* * * * *

Hösilage eller hö.

Textruta: