Textruta:

Hösilage är egentligen ensilage med något högre torrsubstans (ts) än vad som vanligtvis används t ex till nötkreatur. Det innehåller alltså mindre vatten och är torrare (>50%ts). Därav namnet hösilage.<BR<

Hö är torkat vallfoder (gräs). Man säger att hö har en ts halt på 84%. Naturligtvis kan det vara torrare men det är det ts värde som används vid uträkning av foderstater. När man gör ensilage låter man det inte förtorka lika mycket som vid höskörd. Det bästa för hästar är ett hösilage som har en torrsubstans på ca 50-65%

Men vad är då ensilage? Man konserverar vallfoder på olika sätt, ensilering är ett sätt. För att ensileringen skall ske på bästa sätt krävs en syrefri miljö. Detta kan man uppnå på olika sätt, men viktigt är att packa grödan så hårt som möjligt för att få ur all luft. Det vanligaste sättet då det gäller foder till hästar är att pressa mindre balar som kan förbrukas inom några dagar.

Här är pressningen av hösilage i full gång. Vi gör fyrkantsbalar som har en vikt på ca 100 - 300 kg.

 

 

Det är inte alltid lätt att exakt bedöma när man skall pressa för att få en bestämd ts halt i hösilaget. Av största vikt är ändå att få balarna inplastade så fort som möjligt. Högst två timmar får det ta mellan pressning och inplastning.

Vid ensileringsprocessen händer mycket kortfattat följande:De mjölsyrebakterier som finns naturligt i gräset börjar att producera mjölksyra som i sin tur sänker pH värdet.Mjölksyrebakterierna måste ha en syrefri miljö för att kunna växa. I denna syrefria miljö med sänkt pH värde kan inte andra bakterier växa, inte heller mögel och jäst kan växa i denna miljö. Därför är det av största vikt att inget syre kommer in i balen.

Inplastning skall ske inom två timmar och allrahelst direkt efter pressning.Här plastas dubbla balar som lämpar sig för den som har flera hästar.

 

 

För att säkra en syrefri miljö så krävs det att man normalt lägger på 8-10 lager plast. Men är det ett mycket grovt och torrt foder, eller att balarna behöver hanteras flera gånger innan utfodring kan det behövas några fler lager. Det är också viktigt att inplastaren är riktigt inställd så att plastfoliens lager överlappar varandra på ett bra sätt.

Men trots att man är ytterst noga vid inplastning så kan naturligtvis olyckan vara framme. Det kan vara fåglar, gnagare, ett grovt strå eller katten som åstadkommit hål. Då blir det fritt fram för bakterier, mögel och jäst att börja växa.Men detta märker man tydligt av att man helt enkelt ser möglet och att det luktar härsket. Små förekomster av jäst (små vita prickar) är inte farligt i sig men är ett tecken på att syre kommit in och att det i sin tur öppnar för tillväxten av mögel och bakterier.Ett bra ensilage skall vara grönt till brungrönt i färgen, inte kännas slemmigt. Det skall lukta friskt, inte härsket eller jäst.

 

Vad är hösilage?

Textruta: